Välkommen!

Laxå Kommunfastigheter är en kugge i vardagsmaskineriet, en del av den vardag där barnen går till en trygg skola med bra miljö. Där tillgängligheten till vård, omsorg och annan service är så problemfri som vi förutsätter. Där gator, torg och parker är rena och välskötta, inbjudande och trivsamma. Så där som vi vill att Laxå ska vara.

 

Genom vårt arbete vill vi skapa ett Laxå som visar upp sin allra bästa sida, ett Laxå där både boende och besökare ska känna trivsel och finna sig tillrätta.
Verksamheten sker i nära samarbete med AB Laxåhem.

Välkommen till Laxå Kommunfastigheter!

Laxå Kommunfastigheter AB, Casselgatan 6, 695 21 LAXÅ  |  0584-473500