Fastigheter

Här kan du läsa mer om de fastigher vi sköter om och ansvarar för.

Skötsel av fastigheter, snöröjning, underhåll av parker och planteringar, transport av mat till daghem och skolor, samt allt i övrigt för att ge trygg tillgänglighet och trivsel fyller vår arbetsdag, varje dag, året om.
Bildkollage av byggnader i Laxå
Laxå Kommunfastigheter AB, Casselgatan 6, 695 21 LAXÅ  |  0584-473500